הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'סטפני לונגה - מארגנת הארועהפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'סטפני לונגה - מארגנת הארועהפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'סטפני לונגה - מארגנת הארועהפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'הפרשת חלה - עמותת 'לב האמהות'
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il