הכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמסהכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמסהכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמסהכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמסהכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמסהכנת קישוטי סוכה עם קרול בלמס
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]