פעילות במסגרת "קריאה להצלחה" ולימוד על ל"ג בעומר והזהירות מהאשפעילות במסגרת "קריאה להצלחה" ולימוד על ל"ג בעומר והזהירות מהאשפעילות במסגרת "קריאה להצלחה" ולימוד על ל"ג בעומר והזהירות מהאשפעילות במסגרת "קריאה להצלחה" ולימוד על ל"ג בעומר והזהירות מהאש
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il