מייקל1מאתמול להיום - מפגש פתיחה עם ח"כ מייקל אורןמאתמול להיום - מפגש פתיחה עם ח"כ מייקל אורן
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il