12345678910111213חמדת שני - מנחת הערבחמדת שני - מנחת הערבחמדת שני - מנחת הערבסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדרסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדררות פסדר - רכזת העולים בעברסמי קרסנטי מעניק תעודת הוקרה לרות פסדררינה בקשי מעניקה תעודה לשרה שראלרינה בקשי מעניקה תעודה לשרה שראלרינה בקשי מעניקה תעודה לשרה שראלשרה שראלשרה שראלריקי לנגה מעניקה תעודה לרינה בן עמו - רכזת העולים כיוםריקי לנגה מעניקה תעודה לרינה בן עמו - רכזת העולים כיוםמשה להב בהופעהמשה להב בהופעהמשה להב בהופעההופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולננסי ברנדס בהופעהננסי ברנדס בהופעהננסי ברנדס בהופעהננסי ברנדס בהופעהננסי ברנדס בהופעההופעה של משה להב והטיש הגדולננסי ברנדס בהופעההופעה של משה להב והטיש הגדולהופעה של משה להב והטיש הגדולננסי ברנדס בהופעהננסי ברנדס בהופעהרויטל - רכזת התרבותננסי ברנדס בהופעה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il