מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
דרושים
טל בבתי
26/07/2020 12:09

לבית הספר חמ"ד "גופנה" ביישוב נוה צוף דרושות סייעות אישיות לתלמידים המשתלבים בכיתה רגילה, לשנת הלימודים תשפ"א.  שכר דרך מועצה אזורית מטה בנימין.

נא לשלוח קורות חיים לכתובת דוא"ל  [email protected]

פרטים נוספים במזכירות בית הספר 08-9232322  או בטלפון 050-8401001