מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
הצעת עבודה - ליחידת רשות התאגידים - משרד המשפטים
טל בבתי
10/08/2020 10:14

דרוש/ה סטודנט/ית

היחידה: רשות התאגידים 

מקום העבודה: ירושלים, רח' ירמיהו 39

המשרד: משפטים

תואר משרה: סטודנט/ית (רשם המפלגות)

היקף המשרה: עד 120 שעות חודשיות, עבודה בשעות הבוקר

תחילת עבודה: אוקטובר 2020

תאור התפקיד: 

סיוע בעבודה המקצועית של רשות התאגידים.

עריכת חומר מקצועי, ניתוח ועיבוד נתונים, הפקת דוחות ועדכון נתונים באמצעות המערכות הממוחשבות. 

ביצוע מעקב ובקרה על ביצוע ותיאום מול הגורמים הרלוונטיים.

סיוע בארגון המידע. 

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורכי היחידה ועל-פי דרישת הממונה

דרישות סף:

סטודנט/ית לתואר ראשון או לתואר שני, הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

הערה: סטודנט/ית לתואר ראשון י/תוכל להיות מועסק/ת עד 3 שנים, סטודנט/ית לתואר שני עד שנתיים, וסה"כ עד 5 שנים ברצף בכלל שירות המדינה.

הערות: 

ייבדקו פניות מתאימות בלבד, וזאת על פי צרכי המשרד ושיקול דעתו. 

 

יש לשלוח קורות חיים עד לתאריך 15.8.2019 לדוא"ל: [email protected] 

ולדוא"ל [email protected]

לידי: עו"ד מיכל שמואלי
 

הודיה ברגר 

053-5262647