דרושה מנהלת מעון בחצי משרה ניהול וחצי טיפול למעון דבש בעפרה
טל בבתי
19/10/2020 13:59

דרישות התפקיד ניתן לקבל אצל נדב קלינר "עמותת אליעד" 
במייל: 
nadav.klinger@gmail.com
או בפלאפון:054-6666174