לכנסת דרושים מדריכים בשפות שונות, יועץ משפטי ודובר
טל בבתי
06/04/2021 11:14

שלום רב,

מדור מיון, גיוס והשמה בכנסת מודיע על פרסום הליכי גיוס פומביים למשרות בכנסת כמפורט להלן:

1.     87434 הליך גיוס לסטודנטים – מדריכי סיורים בשפות זרות – עתודה

2.     87431 הליך גיוס לסטודנטים – מדריכי סיורים בשפה הערבית – עתודה

3.     87430 מכרז עתודה פומבי – עוזר משפטי

4.      87428 מכרז עתודה פומבי - דובר ועדה  

 

נוסחי המכרזים המלאים מפורסמים במערכת הגיוס המקוונת הנמצאת באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בלשונית "מועמד חדש - מכרזים פומביים" בכתובת:

https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET#

 

מועמדים אשר רואים עצמם מתאימים למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות טופס הגיוס המקוון הנמצא במערכת.

המועד האחרון להגשת מועמדות: יום רביעי, ט' באייר, תשפ"א, 21 באפריל 2021.

 

 

 

 

 

קבצים מצורפים