לכנסת דרושים רכז מחקר וראש תחום
טל בבתי
14/04/2021 10:02

1. 87740 - מכרז עתודה פומבי למשרת רכז מחקר מידע במרכז המחקר והמידע של הכנסת.

2. 87741 - מכרז פומבי למשרת ראש תחום (חשיפת חומרים מסווגים) בארכיון הכנסת.

 

רצ"ב המכרזים

היום האחרון להגשת מועמדות למכרזים אלה הוא: יום רביעי, ט"ז באייר תשפ"א 28.04.2021.

נוסחי המכרזים והלכי הגיוס המלאים מפורסמים במערכת הגיוס המקוונת הנמצאת באתר הכנסת תחת הלשונית "דרושים ומשרות פנויות", בלשונית "מועמד חדש - מכרזים פומביים" בכתובת:

https://ejobs.gov.il/GIUS/KNESSET#

קבצים מצורפים