מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
מנהל/ת האגף לשירותים חברתיים-הארכת מכרז
טל בבתי
07/05/2020 12:11

המכרזים מופיעים באתר המועצה, בקישור: http://www.binyamin.org.il/bids/

קבצים מקושרים