מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
ת"ת מכמש - דרושים לשנה"ל תשפ"א
טל בבתי
20/05/2020 08:08

בתלמוד תורה מעלה מכמש 

מרחיבים את השורות !!

דרושים לשנה"ל תשפ"א

לכיתות א- ח:

מלמדים מנוסים ומורים מוסמכים 

בעלי ניסיון והכשרה להוראת :

מקצועות הקודש

 אנגלית, חשבון, חינוך גופני.

קו"ח נא לשלוח לדוא"ל

קבצים מקושרים