מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
מל"ב רפאל לקראת חודש אלול
יעקב סבג
19/08/2020 10:42

בפרוס חודש אלול, מבקשת עמותת מל"ב רפאל להודות לכל תושבי עפרה וגם
לתושבים מישובים נוספים שתרמו בעין יפה במיוחד, למען חברינו שנפגעו
כלכלית באופן קשה בעקבות מגיפת הקורונה. עד כה נאספו במבצע ההתרמה למעלה
מ - 60 אלף ש"ח, ובימים הקרובים יועבר הכסף למוטבים. בנוסף, סייעה הקרן לעוד מספר מטרות צדקה חשובות בישוב ומחוצה לו על בסיס מבצעי התרמה ייעודיים, מתוקף היותה אגודה מוכרת לצרכי זיכוי במיסים, לפי סעיף 46.
הקרן, ממשיכה לסייע גם למען חשבון 500 במכולת, בתרומות יעודיות או בהוראת
קבע במיסי הישוב. בימים אלו מסתיימות חלק גדול מהוראות הקבע למטרה זו,
ואנו קוראים לתושבים היכולים ומעוניינים בכך לאשר את חידוש ההתרמה, או
להצטרף למעגל התורמים, באמצעות פניה ליעקב סבג:054/4554028, או לחגית
עובדיה ממשרד הישוב. כמובן שניתן להגביל את משך התרומה בזמן, או להפסיקה
בכל עת, בהתאם לנסיבות. כל התרומות לקרן מוכרות לענייני מס לפי סעיף 46, ופעילות הקרן מצויה בבקרה מתמדת של משרד רואי החשבון בדיחי - בכר, ורשם התאגידים. כל העשיה בקרן הינה בהתנדבות מלאה, ופרט לעמלות בנקים, אין לקרן כל הוצאות מנהלה.
בפרוס חודש אלול, ולרגל יום השנה לפטירת יקירנו, מייסד מפעל
החסד ר' רפאל סבג ז"ל, חולקו בבתי הכנסת ובתיבות הדואר מעטפות ההתרמה
השנתיות לקראת חלוקת סיוע יעודי עבור ראש השנה, לנזקקים מהישוב ומישובים
סמוכים. אנו מודעים לכך שרבים מכם תרמו סכומי כסף ניכרים במגביות
הקודמות, ולמרות זאת, תקוותנו שנוכל לסייע לכל אחד מתושבי עפרה הנזקקים
לחגוג את ראש השנה באופן ראוי והולם, והקב"ה יחזיר לכל אחד מהתורמים בכפל
כפליים.
ברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה-
הנהלת קרן מל"ב רפאל