מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
מתחילים שנה חדשה, השיעור לנשים בחצר ביתה של לאה גרינהוט
צילה גרינברג
14/09/2020 16:25

ביום רביעי, בשעה 8.15 בבוקר, בחצר של לאה, רק עם מסיכות... והשבוע מעביר הרב ישי לנגה! נשים חדשות מוזמנות להצטרף

שנה טובה!