מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
השבת אבידה
מירי טיירי
01/11/2020 13:30

נמצא סכום כסף בעלייה לגבעת צבי. ניתן לפנות למירי טיירי