מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
שיעור לנשים בחצרה של לאה גרינהוט
צילה גרינברג
09/11/2020 21:14

ביום רביעי, בשעה 8.15 בבוקר, במרחקים ומסיכות. השבוע תעביר מלי שטריגלר!! באנה בשמחה... בהתאם למזג האויר נעדכן.