סקר צרכנים בנושא מעבר לשימוש בגז טבעי באיזור יו"ש
טל בבתי
19/11/2020 09:33

1. המנהל האזרחי ומשרד האנרגיה בישראל מודיעים בזאת על כוונתם לצאת לסקר ביקוש צרכנים של גז טבעי באיו"ש.
2. מטרת הסקר הינה איסוף נתוני הביקוש לגז הטבעי והכמויות הנדרשות לשם עיבודם כבסיס לגיבוש הצעדים והתוכניות אשר יאפשרו פריסה ועיסוק בגז טבעי באיו"ש בעתיד.
3. על המעוניינים להשתתף בסקר יש למלא את השאלון המיועד לכך בקישור הר"מ.
4. מובהר בזה כי השתתפותכם בסקר לא תחייב את הצרכנים לצריכה או חיבור כלשהו אך השתתפותכם חשובה כמו גם ההקפדה על מילוי כל הפרטים ועל דיוקם.
5. פרטים נוספים ולמילוי השאלון ניתן למצוא באתר האינטרנט הממשלתי של המנהל האזרחי ליהודה ושומרון בכתובת: https://forms.gle/hUN6RZbVmzU6yMUP7
6. לקבלת הבהרות ניתן לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל של יחידת קמ"ט אנרגיה במנהל האזרחי בכתובת: [email protected].