מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
שיעור לנשים בחצרה של לאה גרינהוט
צילה גרינברג
21/12/2020 15:12

ביום רביעי, בשעה 8.15 בבוקר, עם כוס קפה, ובמרחקים... והשבוע מעבירה יפה גיסר! באנה בשמחה, ובמסיכה.