איסור השלכת קרטון בפח הכתום
טל בבתי
22/12/2020 11:46

בפח הכתום אין להשליך קרטון!!!

הפח הכתום לא מיועד לכך, אלא לאריזות בלבד (פירוט מופיע ע"ג הפחים).

השלכת קרטון לפח הכתום פוגע באיכות המיחזור והמועצה נקנסת על כך.

קרטון שמונח ע"י הפח הכתום לא נלקח ע"י הקבלן המפנה,

הנחיה זו נכונה גם לפחים הכחולים למחזור נייר זוהי לא עבודתו של הקבלן.

בפח הכתום החדש ישנו פתח קטן המיועד למיחזור אריזות כך שהמיחזור יהיה יעיל יותר,

אך עדין ישנה תופעה של קרטון ליד הפחים.

 

תודה על שיתוף הפעולה