מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
שיעור לנשים בחצרה של לאה גרינהוט
צילה גרינברג
28/12/2020 15:23

ביום רביעי, בשעה 8.15 בבוקר, עם הקפה והעוגות, אבל במרחקים... השבוע תעביר טלי הס! באנה בשמחה, ובמסיכה!!