השלכת בקבוקי פלסטיק לפח הכתום
טל בבתי
30/12/2020 10:35

התבצעה דגימה בפחים הכתומים המונפים שהוצבו כעת בישובים,

ונוכחנו לדעת שהמון בקבוקי פלסטיק המיועדים למחזורית הפלסטיק,

מושלכים לפחים הכתומים.

הפח מתמלא באופן מהיר מהמצופה ובכך נשאר הרבה זמן מלא עד מועד הפינוי.

 

אנא הקפידו  למחזר באופן נכון בין מיכלי המיחזור ובכך נשמור על ישוב נקי!

 

בברכה

מועצה  אזורית  מטה  בנימין