החזרי נסיעות - לתלמידים
טל בבתי
14/01/2021 10:34

השבוע, נשלחה אליכם הודעה בדבר זכאותכם או אי זכאותכם לקבלת החזרי נסיעות.
 

במייל נכתב, שאם יש לכם ערעור על התשובה, עליכם להגיש את הערעור, אך ורק בטופס הדיגיטלי. מצ"ב  הקישור https://binyamin.org.il/7279/

 

כל ערעור ייבדק בתשומת לב מרובה.

טרם הגשת הערעור, אנא בידקו היטב האם אתם נכללים בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך לשנה זו  [שימו לב שזכאות בשנים קודמות לא מעידה על זכאות בשנה זו]


1. החזרי נסיעות ניתנים, רק לתלמידים הלומדים במוסדות חינוך, המוכרים ע"י משרד החינוך.

2.זכאים להחזרי נסיעות תלמידי העל יסודי בלבד.

3.     לא ניתן להגיש בקשה עבור תלמידים הלומדים בפנימיות או במוסדות הפועלים בשעות הערב.

4.     ניתן להגיש בקשה עבור נסיעות למוסדות באזור הרישום בלבד ובתנאים הבאים :

א) אם אין הסעה למוסד ב) או ששעת ההסעה לא מתאימה. (לדוג': המתנה של מעל שעה)

5.     תלמידי חינוך מיוחד, הלומדים במוסד שהוחלט עליו בוועדת השיבוץ ואין הסעה מתאימה, רשאים להגיש בקשה להחזר נסיעות.

 

הערה למי שקיבל תשובה חיובית לזכאות - שימו לב, מספר ימי הלימוד המשולמים לזכאים נקבעים לפי משרד החינוך ונספרו בקפידה.

טענות בעניין מספר ימי הלימוד לא יתקבלו.

 

 

לא ינתן מענה בעניין החזרי נסיעות דרך המייל.

 

 

 

 

בתודה מראש

רשות ההסעות