מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
חנות 'מיד ליד' סגורה עד שייפתח הסגר
מנהל אתר עפרה
17/01/2021 11:57

אם מישהו זקוק לבגדים, אפשר לפנות לעטרה אופן כדי לראות איך אפשר לעזור.

050-6517405