מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
זכר למחצית השקל ומתנות לאביונים - מל"ב רפאל
יעקב סבג
11/02/2021 18:33

לתושבי עפרה היקרים. כבכל שנה פתחנו באגודת מל"ב רפאל במגבית "זכר למחצית השקל", ומעטפות ההתרמה חולקו בתיבות הדואר וגם בבתי הכנסת למרות סגירתם. השנה יותר מבכל שנה, כספי זכר למחצית השקל חיוניים עבורנו כדי שנוכל להתארגן גם למבצע "מתנות לאביונים בפורים", בשל העובדה שפורים יחול ביום שישי, כמו גם בשל מגבלות התפילה בבתי הכנסת. לכן אנחנו מכינים מראש סכומי כסף גדולים מהיתרות שבקופה, כנגד הכספים שייתרמו ביום הפורים עצמו. אנו נעשה כל מאמץ לחלק גם חלק מכספי המתנות לאביונים שייתרמו דרכנו בפורים גם כן בו ביום, אך בשל הזמן הקצר, אנו יכולים להתחייב רק שבפורים נחלק יותר כסף מזה שיתקבל בו ביום, ע"י הכספים שיוכנו מראש, והיתרה, תועבר לחלוקה לנזקקים לקראת חג הפסח. לקראת פורים נציב סלסלאות התרמה של מתנות לאביונים בכל מניין רחוב שמארגניו ירצו בכך, ואנו נאסוף את הסלסלאות ביום הפורים, תוך מאמץ לחלק חלק מהכסף הזה כבר ביום הפורים. כמובן שאפשר ואף רצוי לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון הקרן "מל"ב רפאל"- פועלים סניף 695. חשבון 453173. כל התרומות צוכרות לפי סעיף 46 לפקודת המיסים.

נציין, כי לאחרונה השלמנו חלוקת סיוע לנפגעים כלכלית מבני הישוב, בהיקף של 51 אלף ש"ח, בנוסף לכ- 9,000 ש"ח שחולקו ע"י קרן הצדקה הישובית, ובמהלך שנת 2020, חולקו על ידינו כספים בהיקף 450 אלף ש"ח, רובם הגדול מתרומות שלכם בני עפרה, והרוב המכריע של הכסף חולק לנזקקים בני עפרה. אנו מודים לכולכם על האמון הרב שאתם רוחשים לנו, ויהי רצון שנזכה להמשיך ולהיות שליחים נאמנים למעשי החסד והתרומה שלכם.

הנהלת מל"ב רפאל