מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
שיעור לנשים בביתה של לאה גרינהוט
צילה גרינברג
22/02/2021 15:49

ביום רביעי, בשעה 8.15 בבוקר, עם כוס קפה, ובמרחקים... השבוע מעבירה אפרת נתן! בבקשה להביא מגילת אסתר. באנה בשמחה, ובמסיכה...