משרד עפרה29/08/2023 08:44
מועדי חיסוני כלבת לחודשים ספטמבר אוקטובר

לתיאום תור לחיסון כלבת בישוב: https://binyamin.org.il/invigoration/

יש להגיע לחיסון לאחר תשלום עבור אגרה וחיסון כלבת.

קישור לטפסים לעדכון פרטי הכלב,

(העברת בעלות, היעלמות, מוות, אישור סירוס/עיקור, פטור גזע)

https://www.binyamin.org.il/online-services/?name=&category=13&subject=&type=למידע אישי על הכלב, להדפסת רישיון שנתי ועוד, ניתן להיכנס למרחב האישי באתר

המועצה בקישור הבא:

https://binyamin.org.il/toshav-center/