משרד עפרה02/11/2023 08:25
תקצירית המועצה
השבוע בבנימין 1