מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
הנחיות לבעלי העסקים / בעלי מכולות
טל בבתי
16/03/2020 10:14

המחלקה לקידום ורישוי עסקים מבצעת בימים אלו ביקורים בעסקי מזון,

ומבצעת בדיקות והתאמות להעלאת מודעות להיגיינה במסגרת נקיטת אמצעי הזהירות הנדרשים

לאחר הערכת המצב וכתוצאה מנגיף kovid 19  (קורונה)

 

 

מצ''ב מסמך הנחיות לבעלי עסקים בכלל ובעלי מזון בפרט

 

 

קבצים מקושרים