מג'הול אוריה, תמרים אורגנים - טופס הזמנה
טל בבתי
20/12/2020 11:26

מג'הול אוריה, תמרים אורגנים - טופס הזמנה של עודפי יצוא גדיד אוקטובר 2020

 

להזמנה בקישור:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeguBA2IKC2z8fzPjbVNJAFsWfODNIOLOloRiqBBo6kshlnjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628