טל בבתי12/07/2021 10:45
טכנאי גז באזור בנימין

כל סוגי העבודות בתחום הגז הביתי, המסחרי, והתעשייתי.

• ביצוע כל עבודות הגז לפי התקן

• איתור ותיקון דליפות

• חיבורי כיריים

• תכנון, הכנה, והתקנת גז לבית/עסק 

• התקנת "חגז" 

• תיקוני ליקויים במערכת הגז 

• הזזת/ הוספת/ביטול נקודות 

• הוספת נקודות לגריל גז

• החלפת ברזים, תיקוני צנרת

דוד גלנץ - 054-8108877