מנהל הפורום: מנהל אתר עפרה 
עיסוי שבדי הוליסטי בהנחה
חמדת שני
26/04/2020 11:08

לרגל החזרה לפעילות טיפולית, מעכשיו עד סוף יוני מוצע לתושבי עפרה עיסוי שבדי הוליסטי בבית המטופל בעשרים וחמישה אחוזי הנחה. לפרטים:

ישורון תנעמי 0525666242 אפשר גם לסמס.