מועצת החברים

מועצת חברים (24/09/2017 14:04)

מועצת החברים היא גוף נבחר בן 30 חברים מהיישוב, שמטרתו לקבל החלטות הנדרשות לידון בפורום רחב יותר מהמזכירות. גוף זה הוקם כתחליף לאסיפת החברים, כתוצאה מן הגידול במספר התושבים. דיוני המועצה פתוחים לקהל והודעה על המועד בו הם מתקיימים מתפרסמת לציבור בדף המידע ובאתר האינטרנט.

נשיאות: עומר דויטש, יוסי ויינר

חברי המועצה: יואב אליצור, בצלאל זיני, דודי ולדמן, דן נבו, יחיעם כהן, שירת מלאך, יקי פריד, יצחק מאיר, ניר קלבו, רפול אנגל, ברוך ריננברג, שמחה שמרון, חמדת שני, איתי הראל, נדב בן דוד, לירון זילברשטיין, אביטל ויינר, הלל ון לואן, יעקב רייס, יעקב סבג, עדי רונד, חננאל כפיר, יורם שמאי, יואב צונץ, ארז בראון, דידי גור, חבי דקל, אריאל גרוסברג.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]