הישוב


צוות תחזוקה - תחומי אחריות

תפעול (20/07/2017 09:41)

מוקד מוניציפאלי לפניות תושבים 24 שעות ביממה, בנושאים:

כלבים פרטיים, כלבים משוטטים, בעיות תברואה, אשפה.

מוקד המועצה האזורית מטה בנימין:

02-9974999

 

צוות תחזוקה - תחומי אחריות:

 

1. אחזקת דירות מושכרות בבעלות היישוב.
2. אחזקת מבני ציבור ורכוש ציבורי.
3. סיוע טכני לפעילויות של מחלקות היישוב האחרות.
4. מתן מענה למגוון צרכים העולים מהשטח ומחייבים מענה מיידי.

5. ניקיון היישוב.

 

צוות התחזוקה אינו מטפל בענייני תברואה: 

 

• חתולים מתים יש להעביר אל מכולת האשפה הקרובה.
• בעניין כלבים וחיות שיש בהן סיכון יש לפנות למחלקה הווטרינרית של המועצה, או למוקד.
• בעניין מיקום מכולות אשפה יש לפנות ליאיר שוסהיים, איש הקשר עם המועצה לעניין זה.
• בעניינים אחרים הנוגעים לפינוי אשפה יש לפנות למחלקת פינוי אשפה של המועצה, או למוקד.

• בעניין סימוני כבישים, תימרור ובטיחות בדרכים יש לפנות ליאיר שוסהיים.

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]