דף מידע לפרשת תולדות

| עדכון אחרון:  19/11/2020 16:11

לתושבים שלום, 

מצורף דף מידע לפרשת תולדות 

דף קהילה, תרבות וחברה

מכתב בנושא מקווה נשים

פרסום עסקים 

ולוח אירועי כסלו

השבוע בבנימין מהמועצה

הדף השבת מחולק בבתים ע"י דוורי הרחוב. 

שבת שלום

תמונות מצורפות להודעה זו:

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il