שבת שובה ע"פ שפת האמת (תרמ"ד)שפת אמת - ראש השנה [תרמ"ה]השמחה (י"ח באלול תש"פ)שפת אמת - פרשת כי תצא [תרנ"ח] (ד' באלול תש"פ)שפת אמת - פרשת דברים [תרנ"ג] (ו' באב תש"פ)שפת אמת - דברים - פרשת דברים - שנת תרנ"ח - מעלת לימוד התורה בארץ ישראל (כ"ח בתמוז תש"פ)שפת אמת - פרשת פינחס [שנת תרל"ד]- גדול השלום שבא מתוך אהבה (י"ד בתמוז תש"פ)שפת אמת על התורה פרשת בלק [שנת תרס"ג] (ז' בתמוז תש"פ)שפת אמת - פרשת חקת [שנת תרל"ט] (ל' בסיון תש"פ)שפת אמת - פרשת קרח, תכונות הכהנים מול הלויים [שנת תרנ"ב](כ"ג בסיון)שפת אמת - פרשת בשלח - [שנת תרל"א] (ט"ז בסיון תש"פ)שפת אמת - פרשת בהעלותך - [שנת תרנ"ט] (ט' בסיון תש"פ)שפת אמת - שבועות תרל"ז (ג' בסיון תש"פ)תהילים פרק קכ"ב לקראת יום ירושלים (כ"ד באייר תש"פ)פרשת בהר על פי ה"שפת אמת" (שנת תרנ"ג) (י"ז באייר תש"פ)פרשת קדושים על פי ה"שפת אמת" (ג' באייר תש"פ)פרשת תזריע-מצורע על פי ה"שפת אמת" (כ"ו בניסן תש"פ)קריעת ים סוף  ע"פ ה"שפת אמת"משמעות ליל הסדר - מתוך התשובה לבן החכם ע"פ השפת אמת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]