פרשת "פקודי" (תרנ"ז) ושבת הגדול (תרנ"ו) ע"פ שפת האמתפרשת "כי תשא" ע"פ שפת האמת (תר"נ)פורים ע"פ שפת האמת (תר"ס ותרס"ב)פרשת  תרומה ע"פ שפת האמת (תרמ"ח)פרשת משפטים ע"פ שפת האמת (תרס"ב – תרס"ג)פרשת יתרו ע"פ שפת האמת (תרנ"ח)פרשת בשלח ע"פ שפת האמת (תרנ"ד)פרשת בא ע"פ שפת האמת (תרס"ב)פרשת וארא ע"פ שפת האמת (תרס"ג, תרס"ד)פרשת שמות ע"פ שפת האמת (תרל"א)פרשת ויחי ע"פ שפת האמת (תרס"ג, תרס"ד)פרשת ויגש ע"פ שפת האמת (תרל"ז)פרשת וישב ע"פ שפת האמת (תרמ"ז) וחנוכה (תר"ס)פרשת וישלח ע"פ שפת האמת (תרל"ו)פרשת ויצא ע"פ שפת האמת (תרנ"ח)פרשת וירא ע"פ שפת האמת (תרנ"ח ותרמ"א)פרשת נח ע"פ שפת האמת (תרמ"ג)פרשת בראשית ע"פ ה"שפת אמת"משמעות חג הסוכות ע"פ ה"שפת אמת"שבת שובה ע"פ שפת האמת (תרמ"ד)שפת אמת - ראש השנה [תרמ"ה]השמחה (י"ח באלול תש"פ)שפת אמת - פרשת כי תצא [תרנ"ח] (ד' באלול תש"פ)שפת אמת - פרשת דברים [תרנ"ג] (ו' באב תש"פ)שפת אמת - דברים - פרשת דברים - שנת תרנ"ח - מעלת לימוד התורה בארץ ישראל (כ"ח בתמוז תש"פ)שפת אמת - פרשת פינחס [שנת תרל"ד]- גדול השלום שבא מתוך אהבה (י"ד בתמוז תש"פ)שפת אמת על התורה פרשת בלק [שנת תרס"ג] (ז' בתמוז תש"פ)שפת אמת - פרשת חקת [שנת תרל"ט] (ל' בסיון תש"פ)שפת אמת - פרשת קרח, תכונות הכהנים מול הלויים [שנת תרנ"ב](כ"ג בסיון)שפת אמת - פרשת בשלח - [שנת תרל"א] (ט"ז בסיון תש"פ)שפת אמת - פרשת בהעלותך - [שנת תרנ"ט] (ט' בסיון תש"פ)שפת אמת - שבועות תרל"ז (ג' בסיון תש"פ)תהילים פרק קכ"ב לקראת יום ירושלים (כ"ד באייר תש"פ)פרשת בהר על פי ה"שפת אמת" (שנת תרנ"ג) (י"ז באייר תש"פ)פרשת קדושים על פי ה"שפת אמת" (ג' באייר תש"פ)פרשת תזריע-מצורע על פי ה"שפת אמת" (כ"ו בניסן תש"פ)קריעת ים סוף  ע"פ ה"שפת אמת"משמעות ליל הסדר - מתוך התשובה לבן החכם ע"פ השפת אמת
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]