אורות הקודש (שער ב: ה ו בראשית ג) אמת פנימי חול טוב חברתי (כ"ה באייר תש"פ)אורות הקודש (שער ב: ד) (י"ח באייר תש"פ)אורות הקודש (שער ב: ג) (י"א באייר תש"פ)אורות הקודש (שער א: קלח, קלט) (כ"ז בניסן תש"פ)אורות הקודש א: קל"ה, קל"ח
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]