ירמיהו פרק ז (חלק ב)ירמיהו פרק ז (חלק א)ירמיהו פרק וירמיהו פרק הירמיהו פרק דעשרת השבטים (המשך וסיום)עשרת השבטים (המשך)ספר ירמיהו - פרק גספר ירמיהו - פרק בהקשר בין קהלת וסוכותספר ירמיהו - סיום פרק אספר ירמיהו - בירור עניין הנבואה ע"י טיול בספרי הנביאים (כ' באלול תש"פ)ספר ירמיהו - פרק א (י"ג באלול תש"פ)מגילת איכה - פרק ב (א' באב תש"פ)מגילת איכה פרק א (כ"ג בתמוז תש"פ)הקדמה למגילת איכה (ט"ז בתמוז תש"פ)הקדמה לספר ירמיהו לפי מגילת איכה פרק ג' (ט' בתמוז תש"פ)הקדמה לספר ירמיהו (המשך) (כ"ה בסיון תש"פ)הקדמה לספר ירמיהו (י"ח בסיון תש"פ)סיום ספר ישעיהו (י"א בסיון תש"פ)סיום ספר ישעיהו (כ"ו באייר תש"פ)ספר ישעיהו פרק סו' (י"ט באייר תש"פ)ספר ישעיהו פרק ס"ו (י"ב באייר תש"פ)ישעיה פרק סו (כ"ח בניסן תש"פ)פסח חזקיהו והרלונטיות שלו השנה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]