סיום ספר ישעיהו (כ"ו באייר תש"פ)ספר ישעיהו פרק סו' (י"ט באייר תש"פ)ספר ישעיהו פרק ס"ו (י"ב באייר תש"פ)ישעיה פרק סו (כ"ח בניסן תש"פ)פסח חזקיהו והרלונטיות שלו השנה
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]