זכויות יוצרים (המשך) (א' בסיון תש"פ)זכויות יוצרים (כ"ג באייר תש"פ)זכויות יוצרים (ט"ז באייר תש"פ)אחראיות על נזק שריפה שנגרמה ממכשירי חשמל של שוכר דירהביטול אירועים בזמן הקורונה (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]