צום גדליהרכב עבודה שנגנב כשהמפתח בפניםחובה ללכת לפנים משורת הדין? (י"ח באלול תש"פ)תשלום על עבודת לקויה ושאלה על צער בעלי חיים (ה' באב תש"פ)חתונות בזמן הקורונה (כ"ז בתמוז תש"פ)דלת של ארון קודש שנשברה  - נזק שנגרם ע"י כמה אנשים (כ' בתמוז תש"פ)עובד שגרם נזק למעביד | דלת של ארון קודש שנשברה (י"ג בתמוז תש"פ)חיוב קבלן בנזקי פועלים (ו' בתמוז תש"פ)עובד שגרם נזק למעביד (כ"ט בסיון תש"פ)זכויות יוצרים בין עובד ומעביד (כ"ב בסיון)זמן פקיעת זכויות יוצרים (ט"ו בסיון תש"פ)זמן פקיעת זכויות יוצרים (ח' בסיון תש"פ)זכויות יוצרים (המשך) (א' בסיון תש"פ)זכויות יוצרים (כ"ג באייר תש"פ)זכויות יוצרים (ט"ז באייר תש"פ)אחראיות על נזק שריפה שנגרמה ממכשירי חשמל של שוכר דירהביטול אירועים בזמן הקורונה (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]