מכירת דירה לשותף נכרימניעת פעילות בית הכנסת בבניין בגלל הורדת ערך הדירות (חלק ב)מניעת פעילות בית הכנסת בבניין בגלל הורדת ערך הדירות1) גובה התשלום למודלית שלא סוכם עימה על שכר מראש 2) גזל ולא יודע למי להשיבשכירות דירה במחסן, האם מותר?מחשב נייד שניזוק - האם לחייב על הקבצים שנמחקו ? (סיום)מחשב נייד שניזוק - האם לחייב על הקבצים שנמחקו?חובה לספר ללקוחות על ליקויים? (חלק ב)חובה לספר ללקוחות על ליקויים?אחריות על דלת שנפלה אחרי זמן (חלק ג)אחריות על דלת שנפלה אחרי זמן (חלק א)למי יש לשלם על צפייה בזום, למזמין ההרצאה או למרצה?חוקי מדינת ישראל ובתי המשפט (המשך)מקח טעות (חלק ד) (גם בנשואים)מקח טעות באופניים חשמליים (חלק ג)מקח טעות באופניים חשמליים (המשך - חלק ב)מקח טעות באופנים חשמלייםצום גדליהרכב עבודה שנגנב כשהמפתח בפניםחובה ללכת לפנים משורת הדין? (י"ח באלול תש"פ)תשלום על עבודת לקויה ושאלה על צער בעלי חיים (ה' באב תש"פ)חתונות בזמן הקורונה (כ"ז בתמוז תש"פ)דלת של ארון קודש שנשברה  - נזק שנגרם ע"י כמה אנשים (כ' בתמוז תש"פ)עובד שגרם נזק למעביד | דלת של ארון קודש שנשברה (י"ג בתמוז תש"פ)חיוב קבלן בנזקי פועלים (ו' בתמוז תש"פ)עובד שגרם נזק למעביד (כ"ט בסיון תש"פ)זכויות יוצרים בין עובד ומעביד (כ"ב בסיון)זמן פקיעת זכויות יוצרים (ט"ו בסיון תש"פ)זמן פקיעת זכויות יוצרים (ח' בסיון תש"פ)זכויות יוצרים (המשך) (א' בסיון תש"פ)זכויות יוצרים (כ"ג באייר תש"פ)זכויות יוצרים (ט"ז באייר תש"פ)אחראיות על נזק שריפה שנגרמה ממכשירי חשמל של שוכר דירהביטול אירועים בזמן הקורונה (כ"ה בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]