יסודות התזונה הלכה למעשה (כ"ד באייר תש"פ)כותרת לשיעור מבנה הגוף כבסיס  לנשמה (י"ז באייר תש"פ)איך לקיים מצוות דאורייתא שמירה על בריאות הגוף ע"י תזונה טובה (ג' באייר תש"פ)איך לקיים מצוות דאורייתא שמירה על בריאות הגוף ע"י תזונה טובה (כ"ו בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]