טיפול במחלות (י"ד בתמוז תש"פ)להשפיע על התת-מודע כדי להצליח להגיע לאכילה בריאה (ז' בתמוז תש"פ)מגפת השמנת יתר בעולם המערבי - אכילה בריאה (כ"ג בסיון)מגפת השמנת יתר בעולם המערבי (ט' בסיון תש"פ)יסודות התזונה הלכה למעשה (כ"ד באייר תש"פ)כותרת לשיעור מבנה הגוף כבסיס  לנשמה (י"ז באייר תש"פ)איך לקיים מצוות דאורייתא שמירה על בריאות הגוף ע"י תזונה טובה (ג' באייר תש"פ)איך לקיים מצוות דאורייתא שמירה על בריאות הגוף ע"י תזונה טובה (כ"ו בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]