דף יומי - מסכת פסחים דף סהרהורי תשובהיהודה זקס: מניין אנשים - טוב או רע? (י"ב בסיון תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]