תכליתה של יציאת מצריםזיכוך המידות ולא דחיקתם (חלק א)"יְמֵי הַפּוּרִים לֹא יִבְטְלוּ" - לקראת פורים" לא לחינם" - לקראת פוריםעקרונות לתיקון המידות (חלק טו)עקרונות לתיקון המידות (חלק יד)עקרונות לתיקון המידות (חלק יג)עקרונות לתיקון המידות (חלק יב)עקרונות לתיקון המידות (חלק יא)עקרונות לתיקון המידות (חלק י)עקרונות לתיקון המידות (חלק ט)עקרונות לתיקון המידות (חלק ח)וטמאו כל השמנים - לחנוכה (חלק ב וסיום)עקרונות בתיקון המידות (חלק ו)עקרונות בתיקון המידות (חלק ה)עקרונות בתיקון המידות (חלק ד)כוונות השופראתה בחרתנו מכל העמים (חלק ב) (י"ז באלול תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]