פרשת נח - העולם והאדם לפני ואחרי המבולפרשת בראשית - מי ברא את התנינים הגדולים?!סודו של קהלתיום הכיפורים - מלאכים או בני אדםיום זיכרון או יום הדין?פרשת ניצבים  - הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובהפרשת שופטים  - מוסר במלחמה וערל החייםפרשת דברים - מגמת התוכחה - משנה הסיפור שבמשנה תורהפרשת חקת - מלאכים לאדום ומקרא ביכורים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]