פרשת "ויקרא" - ויקרא את משה אל ראש ההרפרשת תצוה - למי צלצלו הפעמונים, שבמעילפרשת תרומה - זה השולחן אשר לפני הפרשת יתרו - מזבחו של כל אדםפרשת  בשלח - עצמות יוסף בדרך לשכםפרשת  בא - סדום ויציאת מצרייםפרשת  וארא  - "למה להכות את מצרים"פרשת "שמות" - תינוקן של שתי אימהות ובתיה בת פרעהחומות של תקווה והסימן הסודי: פרשת "ויחי"פרשת " ויגש" - הפרק המיותר בחיי יוסף, האמנם?פרשת "מקץ" - למה דווקא הפתרון שלו ואיך פותרים חלםחנוכה - כשאור וחושך נפגשיםפרשת "וישלח" - תולדות עשיו ותולדות יעקבפרשת "ויצא" - בסלע חצבנו אדם (עד דם) ויהי אורפרשת " תולדות " - נצחונו של יצחק בארץ פלשתים וישראל בעמיםפרשת "לך לך" - תרח ואברהם - מסע אחד - שני יעדיםפרשת נח - העולם והאדם לפני ואחרי המבולפרשת בראשית - מי ברא את התנינים הגדולים?!סודו של קהלתיום הכיפורים - מלאכים או בני אדםיום זיכרון או יום הדין?פרשת ניצבים  - הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובהפרשת שופטים  - מוסר במלחמה וערל החייםפרשת דברים - מגמת התוכחה - משנה הסיפור שבמשנה תורהפרשת חקת - מלאכים לאדום ומקרא ביכורים
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]