המשכ"ן בפרשת שופטים (ה' באלול תש"פ)פרשת בלק - "מה טובו אהליך יעקב" לפי פרוש ה"נתיבות עולם" (ט' בתמוז תש"פ)מסכת אבות פרק א' משנה ז' ניתאי הארבלי אומר... ואל תתייאש מן הפורענות
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]