שיעור של ד''ר ישי חי רוזנברג - והגדת לבנך
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]