תפילות הרחמים של הימים הנוראים (כ"א באלול תש"פ)תפילות ימים הנוראים בזמן הקורונה (ז' באלול תש"פ)פתיחה לזמן אלול, דברים לזכרו של חברנו רפאל סבג ז"ל ומעלת הצדקה (ג' באלול תש"פ)פרשת דברים (ב' באב תש"פ)פרשת מטות - מלחמת מדין כבנין אב להנהגת העם בארץ לדורותיו (כ"ד בתמוז תש"פ)פרשת בלק - מתוך ספר מיכה פרק ה' (י' בתמוז תש"פ)פרשת חקת - חטא מי מריבה ע"פ הנצי"ב בהעמק דבר (ג' בתמוז תש"פ)פרשת קרח - מעשה הקטרת (כ"ו בסיון תש"פ)פרשת שלח - מצוות ציצית (י"ט בסיון תש"פ)לקראת יום ירושלים (ע"פ שבת סג.) והמשך הרמב"ן (ויקרא יח:כה) קדושת א"י (כ"ח באייר תש"פ)הנושא - כנסת ישראל והיום השמיני (י"ג באייר תש"פ)מגילת העצמאות (כ"ט בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]