לקראת יום ירושלים (ע"פ שבת סג.) והמשך הרמב"ן (ויקרא יח:כה) קדושת א"י (כ"ח באייר תש"פ)הנושא - כנסת ישראל והיום השמיני (י"ג באייר תש"פ)מגילת העצמאות (כ"ט בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]