מצוות והגדת לבנך -  ע"פ ספר המצוות של הרמב"ם - מצות עשה קנ"זמעלת ונצחיות מצוות הפורים ובמיוחד מתנות לאביוניםפרשת זכור - מצווות זכית מחיית זכר עמלק ע"פ ספר החינוךפרשת יתרו - דרך ארץ קדמה לתורהפרשת בשלח וטו' בשבט - המלכת ה' בעולם בקריעת ים סוףפרשת בא - ברית יציאת מצריםפרשת וארא - 'אני הוי"ה'פרשת "ויחי" - סיום חומש האבותפרשת "ויגש"ענייני חנוכה - מה הפרצה שפרצו היווניםפרשת "וישלח" - למה בא מעשה שכם צמוד לשינוי שמו של יעקבפרשת "ויצא"פרשת "תולדות"פרשת "לך לך" - סגולת אברהם אבינו ובניוהנהגת ה' את עולמו לפי עיון בספר בראשיתתפילות הרחמים של הימים הנוראים (כ"א באלול תש"פ)תפילות ימים הנוראים בזמן הקורונה (ז' באלול תש"פ)פתיחה לזמן אלול, דברים לזכרו של חברנו רפאל סבג ז"ל ומעלת הצדקה (ג' באלול תש"פ)פרשת דברים (ב' באב תש"פ)פרשת מטות - מלחמת מדין כבנין אב להנהגת העם בארץ לדורותיו (כ"ד בתמוז תש"פ)פרשת בלק - מתוך ספר מיכה פרק ה' (י' בתמוז תש"פ)פרשת חקת - חטא מי מריבה ע"פ הנצי"ב בהעמק דבר (ג' בתמוז תש"פ)פרשת קרח - מעשה הקטרת (כ"ו בסיון תש"פ)פרשת שלח - מצוות ציצית (י"ט בסיון תש"פ)לקראת יום ירושלים (ע"פ שבת סג.) והמשך הרמב"ן (ויקרא יח:כה) קדושת א"י (כ"ח באייר תש"פ)הנושא - כנסת ישראל והיום השמיני (י"ג באייר תש"פ)מגילת העצמאות (כ"ט בניסן תש"פ)
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]