הרב רמי גליקשטיין: הכנה ליום העצמאות וארבעה אנשים היו מצורעיםשיעור של הרב רמי גליקשטיין - הכנה לליל הסדר
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]