שימוח ישובי ר"ח אדר ב' תשע"ט

22/04/2019 22:06

"והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב" (מגילת אסתר, ט' כ"ב)

נוער עפרה מעיר את הישוב לבוקר שמח וצבעוני על המכוניות ובבתי הכנסת!

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]