נטיעות בעמיחי בהובלת צוות נחשון

25/01/2019 16:05

"ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח" (יחזקאל כ"ח, כ"ו)

נטיעות בעמיחי בהובלת צוותי נחשון של שבות רחל, מכמש, שילה ועפרה

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]