לומדים תורה עם סבא דֹב

תלמוד תורה (25/11/2019 11:05)
מדבקה

ימי ראשון ושלישי בביה"כ התימני (בתוך ביה"כ המרכזי):
כיתות ג'-ד' בנים בשעה 15:15
כיתות ג'-ו' בנות בשעה 16:00
כיתות ה'-ו' בנים בשעה 16:45
כיתות א'-ב' בנים בשעה 17:30 בימי ראשון

כיתות א'-ב' בנות בשעה 17:30 בימי שלישי