אישור תושב

| עדכון אחרון:  17/11/2020 12:48

אישור תושב מונפק במחשב משרד היישוב ונחתם בחותמת היישוב.
הוא נדרש בעיקר למיגון רכב, להוצאת רישיון נשק ולשינוי מען במשרד הפנים. 
האישור הנדרש לכל מטרה אינו זהה. 
את האישור יש להזמין מן המזכירה וניתן לקבלו בתא הדואר או ישירות במשרד.
בפנייתכם אנא ציינו:
1. שם מלא
2. לאיזה צורך מיועד האישור
3. איך להעבירו אליכם
4. מספר טלפון לבירורים

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il