יש לנו מושג! מושג עפרתי וחידה שבועית - התפרסם מט' בשבט עד ט' באייר תשפ"א - לקראת יום ההולדת של עפרה

(22/04/2021 22:34)

תמונות מצורפות להודעה זו:

עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]