תרבות תורנית
שיעורים של הרב צוריאל וינר בבית המדרש הקהילתי(6 סרטונים)הרב משה בלום (מכון התורה והארץ): הלכות כלאיים(1 סרטונים)שיעורים של הרב חיים פלק בבית המדרש הקהילתי(6 סרטונים)שיעורים של הרב ארלה הראל בבית המדרש הקהילתי(30 סרטונים)שיעורים של ר' שלום פישר בבית המדרש הקהילתי(5 סרטונים)שיעורים של הרב מיכאל ברום בבית המדרש הקהילתי(8 סרטונים)שיעורים של הרב  ישי לנגה בבית המדרש הקהילתי(6 סרטונים)שיעורים של הרב עמוס ראבילו בבית המדרש הקהילתי(6 סרטונים)שיעורים של הרב יעקב שפירא בבית המדרש הקהילתי(6 סרטונים)שיעורים של הרב שמעון קליין בבית המדרש הקהילתי(8 סרטונים)שיעורים של הרב יוני מילוא בבית המדרש הקהילתי(7 סרטונים)שיעורים של הרב אברהם גיסר בבית המדרש הקהילתי(3 סרטונים)סיום הש"ס והוקרה למלמדי התורה ולומדי התורה ביישוב עפרה(1 סרטונים)שיעורים של דגנית לוין(1 סרטונים)שיעורים של בית המדרש הקהילתי ביום העצמאות תש"פ(7 סרטונים)שיעורים של הרב רמי גליקשטיין(2 סרטונים)שיעור של ד''ר ישי חי רוזנברג - והגדת לבנך(1 סרטונים)סרט על הרב משה שפירא זצ'ל(1 סרטונים)שיעורים קצרים(1 סרטונים)
משרד היישוב
יחד בעפרה - סרטון חיזוק לתושבי עפרה מעובדי היישוב באהבהברכה משר החקלאות אורי אריאל לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חברכה משרת המשפטים אילת שקד לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חראיון עם הרב אבי גיסר לערוץ כאןהקץ לזריקת מגבונים לאסלה
ותיקים
יום המעשים 2018 - הטובים ילדי לב בנימין מארחים את ותיקי בנימין
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: [email protected]