תרבות תורנית
שיעורים של הרב ארלה הראל בבית המדרש הקהילתי(206 סרטונים)שיעורים של הרב יונתן מילוא בבית המדרש הקהילתי(25 סרטונים)שיעורים של הרב אברהם גיסר בבית המדרש הקהילתי(27 סרטונים)שיעורים של הרב צוריאל וינר בבית המדרש הקהילתי(33 סרטונים)שיעורים של הרב חיים פלק בבית המדרש הקהילתי(34 סרטונים)שיעורים של ספר דניאל מפי הרב זמיר כהן(10 סרטונים)שיעורים של הרב יעקב שפירא בבית המדרש הקהילתי(26 סרטונים)שיעורים של הרב  ישי לנגה בבית המדרש הקהילתי(36 סרטונים)שיעורים של הרב דניאל בלומהוף בבית המדרש הקהילתי(18 סרטונים)שיעורים של הרב מיכאל ברום בבית המדרש הקהילתי(38 סרטונים)שיעורים של הרב עמוס ראבילו בבית המדרש הקהילתי(34 סרטונים)שיעורים של הרב יעקב אברמסון בבית המדרש הקהילתי(21 סרטונים)שיעורי תורה מפי רבי דורון סופר(1 סרטונים)שיעורים של הרב רמי גליקשטיין(3 סרטונים)שיעורים של יהודה זקס בבית המדרש הקהילתי(3 סרטונים)שיעורים של הרב יצחק חי זאגא בבית המדרש הקהילתי(1 סרטונים)שיעורים של פרופסור עלי מרצבך בבית המדרש הקהילתי(1 סרטונים)שיעורים של  הרב דב ברקוביץ בבית המדרש האזורי(1 סרטונים)שיעורים של ר' צבי שביט בבית המדרש הקהילתי(1 סרטונים)שיעורים של הרב יהונדב דרורי בבית המדרש הקהילתי(1 סרטונים)שיעורים של דגנית לוין(2 סרטונים)שיעורים של הרב אילן בן ציון בבית המדרש הקהילתי(3 סרטונים)שיעורים של הרב שמעון קליין בבית המדרש הקהילתי(15 סרטונים)שיעור של הרב ישי שריג: תרומת כליה מהחי(1 סרטונים)שיעורים של ר' שלום פישר בבית המדרש הקהילתי(8 סרטונים)הרב אלחנן בן-נון - רב היישוב שילה: שירת הים שבפסוקי דזמרא(1 סרטונים)הרב אריאל בראלי - רב היישוב בית אל: צרכים כלכליים ופיקוח נפש(1 סרטונים)הרב משה בלום (מכון התורה והארץ): הלכות כלאיים(1 סרטונים)סיום הש"ס והוקרה למלמדי התורה ולומדי התורה ביישוב עפרה(1 סרטונים)שיעורים של בית המדרש הקהילתי ביום העצמאות תש"פ(7 סרטונים)שיעור של ד''ר ישי חי רוזנברג - והגדת לבנך(1 סרטונים)סרט על הרב משה שפירא זצ'ל(1 סרטונים)
משרד היישוב
הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 4הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 3הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 2הופכים את עפרה לירוקה - סרטון 1יחד בעפרה - סרטון חיזוק לתושבי עפרה מעובדי היישוב באהבהברכה משר החקלאות אורי אריאל לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חברכה משרת המשפטים אילת שקד לעפרה במלאת לה 43 שנים - ט' באייר תשע"חראיון עם הרב אבי גיסר לערוץ כאןהקץ לזריקת מגבונים לאסלה
ותיקים
יום המעשים 2018 - הטובים ילדי לב בנימין מארחים את ותיקי בנימין
עפרה - יישוב קהילתי דתי | עפרה מיקוד 9062700 | טל: 02-9973888 | פקס: 15329971024 | דוא"ל: misrad@ofra.org.il